Vaksinering av hund og katt

En grunnvaksine er de vaksinene som alle hunder og katter bør få, uavhengig av omstendigheter, geografisk beliggenhet og miljø.

Hundens grunnvaksine beskytter mot valpesyke/distemper (paramyrxovirus); svært smittsomt, gir alvorlig sykdom og høy dødelighet, smittsom leverbetennelse/HCC(adenovirus) og parvovirus; gir "hundepest"; dehydrering, blodig diaré og akutt død. Dette er alvorlige, livstruende sykdommer som har global distribusjon.I tillegg beskytter valpevaksinen mot kennelhoste (parainfluensavirus og evt Bordetella bronchiseptica); gir øvre luftveisinfeksjon.

Kattens grunnvaksine beskytter mot parvovirus ("kattepest"; feber, slapphet, oppkast, diaré, dødelighet særlig hos unge individ), calicivirus og herpesvirus (luftveissykdom).

Årsaken til de nye vaksineanbefalingene er at noen valper og kattunger har høye antistoffverdier mot sykdommene som det vaksineres mot i kroppen, som de har fått fra moren via morsmelken. Da klarer ikke valpens eller kattungens eget immunforsvar å få god nok respons (produsere nok antistoff mot sykdommene) på vaksinen som blir gitt ved 12 ukers alder. Disse individene trenger vaksine ved 16 ukers alder (i tillegg til ved 12 ukers alder). Da er de maternelle antistoffene fra moren i ferd med å forsvinne. De individene som ikke har så høye maternelle antistoffer, vil ha nytte av at vaksinen gis ved 12 ukers alder for å gi god beskyttelse mot sykdommene.

På bakgrunn av WSAVA (World Small Animal Veterinary Assosiation) vaksineanbefalinger, blir vårt vaksinasjonsregime for hund og katt:

Hund:  

For valper som lever under høyt smittepress kan de vaksineres fra de er 8 uker gamle. Deretter skal 12 ukers vaksine gis, og nå er det også en ny anbefaling om vaksine ved 16 ukers alder. Etter 12- og 16-ukersvaksinene skal en booster gis ved 12-måneders alder eller et år etter siste vaksine. Deretter anbefaler vi årlig vaksine mot kennelhoste (kun ett års immunitet på vaksinen), og vaksinering mot leverbetennelse, parvo og valpesyke hvert tredje år.

Katt:

Til katt anbefales det grunnvaksine ved 12- og 16-ukers alder, og en booster når de har blitt ett år. Deretter anbefaler vi årlig vaksine mot luftveisinfeksjon (kun ett års immunitet på vaksinen), og hvert tredje år mot kattepest.

Har du spørsmål om vaksinering av hund og katt, ta kontakt med oss. Vi hjelper deg å finne beste regime for din hund eller katt.