Huggormbitt hos hund og katt

Nå nærmer våren seg, og med varmen vil også Norges eneste giftige slange, våkne opp fra vinterdvalen. Huggormen liker seg godt der det er varmt og solrikt, f.eks i lyng med bare fjellflekker imellom, steiner og oppvarmet asfalt. Den trives ikke på fuktige steder, men må ha tilgang til vann i nærheten. På nordlige breddegrader, som for eksempel i Skandinavia, er hoggormen mest aktiv om dagen, eventuelt morgen eller kveld.

Hoggormen er ikke aggressiv, men dersom man kommer for nær den og den ikke har mulighet til å flykte, kan den bite. Ca 30 % av huggormbitt er såkalte tørrbitt, dvs at de ikke inneholder gift. Dersom det er gift i bittet, vil symptomene gjerne viser seg i løpet av 1-2 timer.

Bitt hos hund og katt

Hunder blir som regel bitt i et frambein eller i hodet/snuten. Katter blir som regel bitt i et bein. Vanlige symptomer er at bittstedet hovner opp, dyret blir slapt og utilpass. Alvorlig forgiftning med fare for sjokkutvikling og død forekommer, men er heldigvis uvanlig. Giften kan også gi skader på hjerte- og karsystem og nyrer. Det er viktig å følge opp og overvåke for disse skadene. 

Dersom du som hundeeier opplever at hunden din blir bitt på tur er det viktig at hunden får veterinærhjelp så snart som mulig. Ring gjerne klinikken og gi beskjed at du er på vei. Bruk av kortisontablett som "førstehjelp" til huggormbitte hunder er omdiskutert, da man ikke vet sikkert om det har en positiv effekt. Dersom man har lang reisevei til veterinær, kan det være aktuelt å gi kortisontablett.

Det er svært viktig å holde hunden så rolig som mulig etter den har blitt bitt. Bær hunden til bilen, eller gå langsomt i bånd. La bittstedet være i fred (ikke klem, skjær eller sug i bittet).

Når hunden eller katten kommer til klinikken, vil den undersøkes og behandlingen avhenger av alvorlighetsgrad. Dyret legges på intravenøs væskebehandling og ved alvorlige symptomer gis dyret en motgift. Heldigvis klarer de aller fleste dyr seg helt fint etter behandlingen, og senskader er sjeldne.

Nyt våren i skog og mark, men dersom uhellet er ute, ta kontakt med klinikken så fort som mulig.                                                                                                                                         Hold dyret mest mulig i ro, det bør helst bæres, eller gå sakte i bånd.