Utenlandsreise med hund og katt

NB: NYE REGLER FRA 1. JAN 2017


Dette du gjøre ved reise med hund/katt fra EU/EFTA området til Norge.

Alle dyr skal ha veterinærsertifikat eller EU-pass.

Alle dyr som skal inn i Norge, må ha et veterinærsertifikat eller et EU-pass. (EU-pass får man bare i EØS/EU-land).

Pass skal være forhåndstrykt. Det skal også være trykt nummer på forsiden av passet. Mattilsynet godtar også stemplede pass, men numrene i passet må være lesbare. Hvis det oppstår tvil om at passet er ekte ved grensepassering, vil dyret kunne bli satt i isolat til dyrets eier kan dokumentere at passet er gyldig.         

Pass får du hos veterinæren.

Både pass og veterinærsertifikat skal inneholde navnet til dyrets eier og informasjon om identitetsmerking, behandling mot bendelorm, rabiesvaksine og evt. blodprøvekontroll av rabiesvaksine der det er aktuelt.

 

Alle dyr skal være vaksinert mot rabies minst 21 dager før de kommer til Norge.

Det er forbudt å ta med hunder og katter inn i Norge som ikke er vaksiner mot rabies (unntatt fra Sverige)

 Vaksineringen må gjøres av veterinær.

Ved førstegangs vaksinering regnes rabiesvaksinasjonen som gyldig først 21 dager etter at vaksinasjonen er utført

Regelverket krever kun en rabiesvaksine, men dersom dyret skal reise til høyrisikoområder anbefales to grunnvaksineringer med ca. fire ukers mellomrom (EU og listeførte tredjeland regnes normalt ikke som høyrisiko områder, bortsett fra de delene av EU som grenser opp mot Russland, Hviterussland og Ukraina).

Det skal dokumenteres i veterinærattesten eller EU-passet at dyret er vaksinert.

 

 Alle dyr skal ha identitetsmerking.

Alle dyr som kommer inn til Norge skal være identitetsmerket. For dyr som blir merket etter 3. juli 2011 er det bare mikrochip som er gyldig som identitetsmerking. Mikrochip får du hos veterinæren.

For dyr som har blitt merket før 3. juli 2011 er det tiltatt med tatovering, men bare hvis denne er lett å lese.

Dyret skal være identitetsmerket før eller samtidig som det får rabiesvaksine.

Identitetsnummeret skal være oppgitt i passet og alle originale dokumenter.

 

 

 

Alle hunder som kommer til Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm

 Alle hunder som har vært i utlandet (med unntak av dyr som kommer direkte fra Finland, Storbritannia, Irland og Malta) og som tas over grensen til Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis).

Denne bendelormen er ufarlig for hunder og katter og andre rovdyr, men kan forårsake svært alvorlig sykdom hos mennesker. Hundeeiere må få dyret behandlet hos veterinær 24-120 timer før retur til Norge.

Fra 1. januar 2017 endres krav til behandling av hunder som skal være med på utenlandsreiser. Det er ikke lenger mulig å engangsbehandle hunder mot revens dvergbendelorm i Norge før korte turer til utlandet.

Revens dvergbendelorm er påvist i Sverige. Parasitten ble for første gang påvist i Sverige på rev i desember 2010. Den er hittil ikke påvist på det norske fastland, men er påvist på Svalbard. Mennesker kan smittes, enten ved direkte kontakt med hund eller ved inntak av for eksempel sopp og bær fra områder der parasitten finnes. Mennesker som smittes kan i verste fall utvikle svært alvorlig og livstruende sykdom. For å hindre at parasitten spres til Norge, er det et krav at alle hunder som har vært i utlandet skal behandles.

 

Hva må du gjøre ved innførsel av hund?

  • Behandlingen skal gjøres av veterinær.

  • Hver behandling skal dokumenteres av veterinæren i hundens pass.

  • Behandlingen skal være gjennomført i tidsrommet mellom 120 timer og 24 timer før innreise til Norge. Det aller beste er at behandlingen skjer 24 timer før innførsel. Behandling må utføres i landet dyret kommer reisende fra. Den kan ikke behandles i Norge før utreise innenfor 120 timer før retur til Norge. Hvis hunden er behandlet mer enn 24 timer før innførsel og hunden etter det har oppholdt seg i skog og mark, der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden får en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge.

  • Som alternativ til behandling 24-120 timer før innreise til Norge fra EU, kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot bendelorm minst to ganger med minimum én dag og maksimum 28 dagers mellomrom. Dette kan gjennomføres hos veterinær i Norge før utreise, eller hos veterinær i utlandet. Dette er ikke mulig for hunder som kommer fra land utenfor EU/EØS (tredjestater). Behandlingene skal gjennomføres som to adskilte behandlinger og skal derfor være utført på to adskilte datoer. Deretter behandles de minst hver 28. dag. Behandlingene må være bekreftet av veterinær i hundens kjæledyrpass. Et slikt behandlingsopplegg må alltid avsluttes med en siste behandling hos veterinær etter siste utenlandstur.

Behandling med 28 dagers intervall vil være aktuelt for de som for eksempel har hytte eller feriehus i Sverige, eller av andre grunner foretar jevnlige reiser over grensen med hund. Hvis du senere vil avslutte slik jevnlig behandling, er det viktig at dyret behandles en siste gang etter siste innførsel til Norge. Denne siste behandlingen må da skje hos veterinær i løpet av de siste 28 dagene etter foregående behandling. Denne behandlingen kan ikke eier utføre selv, da den må dokumenteres i kjæledyrpasset

 

Regelverk

For fullstendig regelverk og oppdateringer, se www.mattilsynet.no

Link til Mattilsynets reiseveileder: Slik reiser du med kjæledyret ditt

 

Dette BØR du gjøre ved reise med hund/katt fra EU/EFTA området til Norge/Sverige

 

Om ditt dyr går på faste medisiner, husk å ta med nok medisiner i originalforpakning. Skulle det bli for lite medisiner under tiden Dere er på ferie, er det lettere å finne lik medisin hvis originalforpakningen er med.

Leptospirose er en sykdom som forekommer i Mellom og Syd-Europa. Vi anbefaler at hunder som reiser til Danmark eller lenger syd vaksineres mot leptospirose. De bør vaksineres 2 ganger med 3-4 ukers mellomrom. Årlig revaksinering.  

Ved reise til område med mye flått anbefaler vi bruk av flåttbeskyttende middel. Slike midler kan du få hos oss ved henvendelse. Flått kan overføre bakterier og virus som kan gi alvorlig sykdom, bl.a. hjernehinnebetennelse.

I øvrige Europa inklusive Syd-Sverige og Danmark er det vanlig med hunde- og kattelopper. I Norge har det frem til de siste årene vært uvanlig med hunde- og kattelopper. Loppene lever i pelsen og i omgivelsene til hund og katt. Får man først lopper i huset kan det være vanskelig å bli kvitt dem. Vi anbefaler derfor alle som reiser sørover med hund og katt å bruke loppemiddel. Loppemiddel kan du få kjøpt hos oss. Disse midlene beskytter også mot sandfluer som kan overføre Leishmania og en spesiell mygg som kan overføre tropisk hjerteorm til hund.

I Danmark og de fleste andre land i Europa (og på Koster i Sverige)har man de siste årene påvist mange tilfeller av fransk hjerteorm. Denne hjerteormen finnes i områder med mye nakensnegler. Smittede hunder får ofte luftveissymptomer, men mange andre diffuse symptomer også forkommer. Dersom hunden ikke har fått forebyggende behandling mot denne parasitten anbefales det at du ca 30 dager etter hjemkomst leverer en avføringsprøve til oss som vi undersøker med tanke på fransk hjerteorm. Avføringsprøve samles opp over 3 dager. Vi trenger kun 4-5 teskjeer.

 

Praktisk utførelse

Advocate:

Gir forebyggende beskyttelse mot fransk hjerteorm, tropisk hjerteorm.

Behandling skal starte før avreise, gis månedlig under utenlandsoppholdet og ikke avsluttes før en måned etter tilbakekomst.

Fungerer også delvis som en ormekur, tar rundorm.

 

Bayvantic/Scalibor/Expot:

Frastøtende og drepende effekt mot flått, mygg, fluer og lopper, forbygger også mot sykdommer som disse kan overføre, bl.a. borreliose, anaplasma, leishmaniose.

Fordi den har ulik beskyttelseslengde mot de ulike artene, anbefales det å bruke Bayvantic med to ukers mellomrom under utenlandsoppholdet.

Exspot hver 4.uke. Ved påføring av spot-on-løsninger, gi først Advocate og deretter Bayvantic/Exspot/Scalibor etter 48 timer.

 

Droncit:

Behandling mot «revens dvergbendelorm» (Echinococcus multilocularis) skal utføres før hjemreise (se over).

 

 

Skal du til Syd-Europa er det lurt å ta kontakt med lokal veterinær og forhøre seg om sykdommer som finnes i området du skal til.

 

 

GOD TUR!!

 

Aktuelle sykdommer og parasitter som hunden kan smittes med ved reise til Europa: Fransk hjerteorm, Tropisk hjerteorm, revens dverbendelorm, leishmania, leptospirose, rabies.

Dette er ikke en fullstendig liste.

For mer info om disse sykdommene, og gjeldende regelverk, se www.mattilsynet.no og www.vetinst.no