ÅPNINGSTIDER JULEN 2017

 

 

Vi har noe redusert åpningstid i julehøytiden, men hvis du trenger akutthjelp utenom åpningstiden, kan du ringe vaktveterinær på tlf: 48 28 01 49

 

LØRDAG  23.DES: STENGT

JULAFTEN: STENGT

1. JULEDAG MANDAG 25. DES: STENGT

2. JULEDAG TIRSDAG 26. DES: STENGT

ONSDAG 27.DES: 9-16

TORSDAG 28. DES: 9-16

FREDAG 29.DES: 9-16

LØRDAG 30.DES: STENGT

NYTTÅRSAFTEN: STENGT

MANDAG 1. JAN: STENGT

TIRSDAG 2.JAN: 9-18

 

 VI ØNSKER ALLE TO- OG FIRBEINTE KUNDER EN GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR

 

 

Vaksinering av hund og katt

En grunnvaksine er de vaksinene som alle hunder og katter bør få, uavhengig av omstendigheter, geografisk beliggenhet og miljø.

Hundens grunnvaksine beskytter mot valpesyke/distemper (paramyrxovirus); svært smittsomt, gir alvorlig sykdom og høy dødelighet, smittsom leverbetennelse/HCC(adenovirus) og parvovirus; gir "hundepest"; dehydrering, blodig diaré og akutt død. Dette er alvorlige, livstruende sykdommer som har global distribusjon.I tillegg beskytter valpevaksinen mot kennelhoste (parainfluensavirus og evt Bordetella bronchiseptica); gir øvre luftveisinfeksjon.

Kattens grunnvaksine beskytter mot parvovirus ("kattepest"; feber, slapphet, oppkast, diaré, dødelighet særlig hos unge individ), calicivirus og herpesvirus (luftveissykdom).

Årsaken til de nye vaksineanbefalingene er at noen valper og kattunger har høye antistoffverdier mot sykdommene som det vaksineres mot i kroppen, som de har fått fra moren via morsmelken. Da klarer ikke valpens eller kattungens eget immunforsvar å få god nok respons (produsere nok antistoff mot sykdommene) på vaksinen som blir gitt ved 12 ukers alder. Disse individene trenger vaksine ved 16 ukers alder (i tillegg til ved 12 ukers alder). Da er de maternelle antistoffene fra moren i ferd med å forsvinne. De individene som ikke har så høye maternelle antistoffer, vil ha nytte av at vaksinen gis ved 12 ukers alder for å gi god beskyttelse mot sykdommene.

På bakgrunn av WSAVA (World Small Animal Veterinary Assosiation) vaksineanbefalinger, blir vårt vaksinasjonsregime for hund og katt:

Hund:  

For valper som lever under høyt smittepress kan de vaksineres fra de er 8 uker gamle. Deretter skal 12 ukers vaksine gis, og nå er det også en ny anbefaling om vaksine ved 16 ukers alder. Etter 12- og 16-ukersvaksinene skal en booster gis ved 12-måneders alder eller et år etter siste vaksine. Deretter anbefaler vi årlig vaksine mot kennelhoste (kun ett års immunitet på vaksinen), og vaksinering mot leverbetennelse, parvo og valpesyke hvert tredje år.

Katt:

Til katt anbefales det grunnvaksine ved 12- og 16-ukers alder, og en booster når de har blitt ett år. Deretter anbefaler vi årlig vaksine mot luftveisinfeksjon (kun ett års immunitet på vaksinen), og hvert tredje år mot kattepest.

Har du spørsmål om vaksinering av hund og katt, ta kontakt med oss. Vi hjelper deg å finne beste regime for din hund eller katt.

 

Utenlandsreise med hund og katt

NB: NYE REGLER FRA 1. JAN 2017


Dette du gjøre ved reise med hund/katt fra EU/EFTA området til Norge.

Alle dyr skal ha veterinærsertifikat eller EU-pass.

Alle dyr som skal inn i Norge, må ha et veterinærsertifikat eller et EU-pass. (EU-pass får man bare i EØS/EU-land).

Pass skal være forhåndstrykt. Det skal også være trykt nummer på forsiden av passet. Mattilsynet godtar også stemplede pass, men numrene i passet må være lesbare. Hvis det oppstår tvil om at passet er ekte ved grensepassering, vil dyret kunne bli satt i isolat til dyrets eier kan dokumentere at passet er gyldig.         

Pass får du hos veterinæren.

Både pass og veterinærsertifikat skal inneholde navnet til dyrets eier og informasjon om identitetsmerking, behandling mot bendelorm, rabiesvaksine og evt. blodprøvekontroll av rabiesvaksine der det er aktuelt.

 

Alle dyr skal være vaksinert mot rabies minst 21 dager før de kommer til Norge.

Det er forbudt å ta med hunder og katter inn i Norge som ikke er vaksiner mot rabies (unntatt fra Sverige)

 Vaksineringen må gjøres av veterinær.

Ved førstegangs vaksinering regnes rabiesvaksinasjonen som gyldig først 21 dager etter at vaksinasjonen er utført

Regelverket krever kun en rabiesvaksine, men dersom dyret skal reise til høyrisikoområder anbefales to grunnvaksineringer med ca. fire ukers mellomrom (EU og listeførte tredjeland regnes normalt ikke som høyrisiko områder, bortsett fra de delene av EU som grenser opp mot Russland, Hviterussland og Ukraina).

Det skal dokumenteres i veterinærattesten eller EU-passet at dyret er vaksinert.

 

 Alle dyr skal ha identitetsmerking.

Alle dyr som kommer inn til Norge skal være identitetsmerket. For dyr som blir merket etter 3. juli 2011 er det bare mikrochip som er gyldig som identitetsmerking. Mikrochip får du hos veterinæren.

For dyr som har blitt merket før 3. juli 2011 er det tiltatt med tatovering, men bare hvis denne er lett å lese.

Dyret skal være identitetsmerket før eller samtidig som det får rabiesvaksine.

Identitetsnummeret skal være oppgitt i passet og alle originale dokumenter.

 

 

 

Alle hunder som kommer til Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm

 Alle hunder som har vært i utlandet (med unntak av dyr som kommer direkte fra Finland, Storbritannia, Irland og Malta) og som tas over grensen til Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis).

Denne bendelormen er ufarlig for hunder og katter og andre rovdyr, men kan forårsake svært alvorlig sykdom hos mennesker. Hundeeiere må få dyret behandlet hos veterinær 24-120 timer før retur til Norge.

Fra 1. januar 2017 endres krav til behandling av hunder som skal være med på utenlandsreiser. Det er ikke lenger mulig å engangsbehandle hunder mot revens dvergbendelorm i Norge før korte turer til utlandet.

Revens dvergbendelorm er påvist i Sverige. Parasitten ble for første gang påvist i Sverige på rev i desember 2010. Den er hittil ikke påvist på det norske fastland, men er påvist på Svalbard. Mennesker kan smittes, enten ved direkte kontakt med hund eller ved inntak av for eksempel sopp og bær fra områder der parasitten finnes. Mennesker som smittes kan i verste fall utvikle svært alvorlig og livstruende sykdom. For å hindre at parasitten spres til Norge, er det et krav at alle hunder som har vært i utlandet skal behandles.

 

Hva må du gjøre ved innførsel av hund?

  • Behandlingen skal gjøres av veterinær.

  • Hver behandling skal dokumenteres av veterinæren i hundens pass.

  • Behandlingen skal være gjennomført i tidsrommet mellom 120 timer og 24 timer før innreise til Norge. Det aller beste er at behandlingen skjer 24 timer før innførsel. Behandling må utføres i landet dyret kommer reisende fra. Den kan ikke behandles i Norge før utreise innenfor 120 timer før retur til Norge. Hvis hunden er behandlet mer enn 24 timer før innførsel og hunden etter det har oppholdt seg i skog og mark, der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden får en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge.

  • Som alternativ til behandling 24-120 timer før innreise til Norge fra EU, kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot bendelorm minst to ganger med minimum én dag og maksimum 28 dagers mellomrom. Dette kan gjennomføres hos veterinær i Norge før utreise, eller hos veterinær i utlandet. Dette er ikke mulig for hunder som kommer fra land utenfor EU/EØS (tredjestater). Behandlingene skal gjennomføres som to adskilte behandlinger og skal derfor være utført på to adskilte datoer. Deretter behandles de minst hver 28. dag. Behandlingene må være bekreftet av veterinær i hundens kjæledyrpass. Et slikt behandlingsopplegg må alltid avsluttes med en siste behandling hos veterinær etter siste utenlandstur.

Behandling med 28 dagers intervall vil være aktuelt for de som for eksempel har hytte eller feriehus i Sverige, eller av andre grunner foretar jevnlige reiser over grensen med hund. Hvis du senere vil avslutte slik jevnlig behandling, er det viktig at dyret behandles en siste gang etter siste innførsel til Norge. Denne siste behandlingen må da skje hos veterinær i løpet av de siste 28 dagene etter foregående behandling. Denne behandlingen kan ikke eier utføre selv, da den må dokumenteres i kjæledyrpasset

 

Regelverk

For fullstendig regelverk og oppdateringer, se www.mattilsynet.no

Link til Mattilsynets reiseveileder: Slik reiser du med kjæledyret ditt

 

Dette BØR du gjøre ved reise med hund/katt fra EU/EFTA området til Norge/Sverige

 

Om ditt dyr går på faste medisiner, husk å ta med nok medisiner i originalforpakning. Skulle det bli for lite medisiner under tiden Dere er på ferie, er det lettere å finne lik medisin hvis originalforpakningen er med.

Leptospirose er en sykdom som forekommer i Mellom og Syd-Europa. Vi anbefaler at hunder som reiser til Danmark eller lenger syd vaksineres mot leptospirose. De bør vaksineres 2 ganger med 3-4 ukers mellomrom. Årlig revaksinering.  

Ved reise til område med mye flått anbefaler vi bruk av flåttbeskyttende middel. Slike midler kan du få hos oss ved henvendelse. Flått kan overføre bakterier og virus som kan gi alvorlig sykdom, bl.a. hjernehinnebetennelse.

I øvrige Europa inklusive Syd-Sverige og Danmark er det vanlig med hunde- og kattelopper. I Norge har det frem til de siste årene vært uvanlig med hunde- og kattelopper. Loppene lever i pelsen og i omgivelsene til hund og katt. Får man først lopper i huset kan det være vanskelig å bli kvitt dem. Vi anbefaler derfor alle som reiser sørover med hund og katt å bruke loppemiddel. Loppemiddel kan du få kjøpt hos oss. Disse midlene beskytter også mot sandfluer som kan overføre Leishmania og en spesiell mygg som kan overføre tropisk hjerteorm til hund.

I Danmark og de fleste andre land i Europa (og på Koster i Sverige)har man de siste årene påvist mange tilfeller av fransk hjerteorm. Denne hjerteormen finnes i områder med mye nakensnegler. Smittede hunder får ofte luftveissymptomer, men mange andre diffuse symptomer også forkommer. Dersom hunden ikke har fått forebyggende behandling mot denne parasitten anbefales det at du ca 30 dager etter hjemkomst leverer en avføringsprøve til oss som vi undersøker med tanke på fransk hjerteorm. Avføringsprøve samles opp over 3 dager. Vi trenger kun 4-5 teskjeer.

 

Praktisk utførelse

Advocate:

Gir forebyggende beskyttelse mot fransk hjerteorm, tropisk hjerteorm.

Behandling skal starte før avreise, gis månedlig under utenlandsoppholdet og ikke avsluttes før en måned etter tilbakekomst.

Fungerer også delvis som en ormekur, tar rundorm.

 

Bayvantic/Scalibor/Expot:

Frastøtende og drepende effekt mot flått, mygg, fluer og lopper, forbygger også mot sykdommer som disse kan overføre, bl.a. borreliose, anaplasma, leishmaniose.

Fordi den har ulik beskyttelseslengde mot de ulike artene, anbefales det å bruke Bayvantic med to ukers mellomrom under utenlandsoppholdet.

Exspot hver 4.uke. Ved påføring av spot-on-løsninger, gi først Advocate og deretter Bayvantic/Exspot/Scalibor etter 48 timer.

 

Droncit:

Behandling mot «revens dvergbendelorm» (Echinococcus multilocularis) skal utføres før hjemreise (se over).

 

 

Skal du til Syd-Europa er det lurt å ta kontakt med lokal veterinær og forhøre seg om sykdommer som finnes i området du skal til.

 

 

GOD TUR!!

 

Aktuelle sykdommer og parasitter som hunden kan smittes med ved reise til Europa: Fransk hjerteorm, Tropisk hjerteorm, revens dverbendelorm, leishmania, leptospirose, rabies.

Dette er ikke en fullstendig liste.

For mer info om disse sykdommene, og gjeldende regelverk, se www.mattilsynet.no og www.vetinst.no

Reise med hund fra Sverige til Norge

NB: NYE REGLER FRA 1. JAN 2017

Alle hunder som har vært i utlandet (med unntak av dyr som kommer direkte fra Finland, Storbritannia, Irland og Malta) og som tas over grensen til Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis).

Denne bendelormen er ufarlig for hunder og katter og andre rovdyr, men kan forårsake svært alvorlig sykdom hos mennesker. Hundeeiere må få dyret behandlet hos veterinær 24-120 timer før retur til Norge.

Fra 1. januar 2017 endres krav til behandling av hunder som skal være med på utenlandsreiser. Det er ikke lenger mulig å engangsbehandle hunder mot revens dvergbendelorm i Norge før korte turer til utlandet.

Revens dvergbendelorm er påvist i Sverige. Parasitten ble for første gang påvist i Sverige på rev i desember 2010. Den er hittil ikke påvist på det norske fastland, men er påvist på Svalbard. Mennesker kan smittes, enten ved direkte kontakt med hund eller ved inntak av for eksempel sopp og bær fra områder der parasitten finnes. Mennesker som smittes kan i verste fall utvikle svært alvorlig og livstruende sykdom. For å hindre at parasitten spres til Norge, er det et krav at alle hunder som har vært i utlandet skal behandles.

Slik reiser du med kjæledyret ditt

 

Hva må du gjøre ved innførsel av hund?

  • Behandlingen skal gjøres av veterinær.

  • Hver behandling skal dokumenteres av veterinæren i hundens pass.

  • Behandlingen skal være gjennomført i tidsrommet mellom 120 timer og 24 timer før innreise til Norge. Det aller beste er at behandlingen skjer 24 timer før innførsel. Behandling må utføres i landet dyret kommer reisende fra. Den kan ikke behandles i Norge før utreise innenfor 120 timer før retur til Norge. Hvis hunden er behandlet mer enn 24 timer før innførsel og hunden etter det har oppholdt seg i skog og mark, der smittefaren er størst, anbefaler Mattilsynet at hunden får en ekstra behandling etter at den er tilbake i Norge.

  • Som alternativ til behandling 24-120 timer før innreise til Norge fra EU, kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot bendelorm minst to ganger med minimum én dag og maksimum 28 dagers mellomrom. Dette kan gjennomføres hos veterinær i Norge før utreise, eller hos veterinær i utlandet. Dette er ikke mulig for hunder som kommer fra land utenfor EU/EØS (tredjestater). Behandlingene skal gjennomføres som to adskilte behandlinger og skal derfor være utført på to adskilte datoer. Deretter behandles de minst hver 28. dag. Behandlingene må være bekreftet av veterinær i hundens kjæledyrpass. Et slikt behandlingsopplegg må alltid avsluttes med en siste behandling hos veterinær etter siste utenlandstur.

Behandling med 28 dagers intervall vil være aktuelt for de som for eksempel har hytte eller feriehus i Sverige, eller av andre grunner foretar jevnlige reiser over grensen med hund. Hvis du senere vil avslutte slik jevnlig behandling, er det viktig at dyret behandles en siste gang etter siste innførsel til Norge. Denne siste behandlingen må da skje hos veterinær i løpet av de siste 28 dagene etter foregående behandling. Denne behandlingen kan ikke eier utføre selv, da den må dokumenteres i kjæledyrpasset.

Krav om resept for legemiddel mot revens dvergbendelorm

For eksempel Droncit®-tabletter til behandling mot revens dvergbendelorm kan ikke kjøpes reseptfritt på apotek. Droncit® inneholder praziquantel som virker mot denne parasitten.

Om behandlingen

Riktig dosering for hund er 5 mg praziquantel /kg kroppsvekt, det vil si en 50 mg tablett per 10 kg kroppsvekt (Droncit®).

Når du behandler hund dreper du selve parasitten, men ikke parasittens egg. Smittefarlige egg kan skilles ut via avføring 24 timer etter behandlingen. For å hindre at de spres, bør du derfor plukke opp avføringen og kaste den i husholdningsavfallet.

Hvorfor skal behandlingen skje til bestemte tider?

Hunder kan bli smittet når de spiser gnagere. Når du behandler hund, vil det virksomme stoffet i preparatet drepe alle utviklingsstadier av parasitten med unntak av egg. Det er viktig å behandle dyrene så nært opp til 24-timers fristen før innreise til Norge som mulig. Dess nærmere innførselstidspunktet behandlingen skjer, dess mindre er muligheten for at dyrene får i seg ny smitte.

Når hunder får i seg smitte med revens dvergbendelorm, vil parasittene bli kjønnsmodne i løpet av 28 dager. Kjønnsmodne parasitter skiller ut egg som andre dyr og mennesker kan få i seg og smittes av. Dersom du behandler hunden med maksimum 28 dagers mellomrom, vil det ikke kunne utvikles kjønnsmodne parasitter som kan smitte videre.

Hva skal du gjøre ved grensepassering?

Dersom dyret er behandlet hos veterinær, og all dokumentasjon foreligger, samt det ikke er andre toll- eller kontrollmessige forhold, kan grønn sone benyttes ved grensepassering langs vei. I andre tilfeller skal dyreeier gå på rødt.

Hva oppnår vi?

Mattilsynets mål er å hindre sykdom og å redusere risikoen for at vi får revens dvergbendelorm til Norge. Det er selvsagt vanskelig å unngå at en parasitt som har sin livssyklus i naturen sprer seg, men vanligvis spres smitten langsomt i naturen fordi rev og smågnagere sjelden vandrer over lange strekninger.

Kilde: www.mattilsynet.no 

 

 

ØNSKER DU Å BESKYTTE HUNDEN DIN MOT FRANSK HJERTEORM??

Hjerteorm er parasitter som lever i vertsdyrets hjertekammer. Det finnes flere typer hjerteorm. Fransk hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) er nå blitt påvist hos enkelte hunder i Sverige bl.a. på Koster. Ormen har rev og hund som hovedvert og snegler som mellomvert. Hunden får i seg parasitten ved å spise infiserte snegler, eller snegleslim med larver fra gresset. Ormene kan bli 10-14 mm lange. Symptomer kan være hoste, nedsatt matlyst, vekttap, nedsatt utholdenhet og oppkast. En infeksjon kan gi lungebetennelse og blodpropp i hjerte og lunger.

Før utreise til land hvor hjerteorm finnes anbefales forebyggende behandling. Dette kan gjøres ved å gi en tablett en gang månedlig. Hvis du ønsker å gjøre det samtidig med behandling mot dvergbendelorm, gi oss beskjed. Da får hunden en tablett som både forebygger mor dvergbendelorm og fransk hjerteorm

 

Les mer om fransk hjerteorm på www.vetinst.no

Huggormbitt hos hund og katt

Nå nærmer våren seg, og med varmen vil også Norges eneste giftige slange, våkne opp fra vinterdvalen. Huggormen liker seg godt der det er varmt og solrikt, f.eks i lyng med bare fjellflekker imellom, steiner og oppvarmet asfalt. Den trives ikke på fuktige steder, men må ha tilgang til vann i nærheten. På nordlige breddegrader, som for eksempel i Skandinavia, er hoggormen mest aktiv om dagen, eventuelt morgen eller kveld.

Hoggormen er ikke aggressiv, men dersom man kommer for nær den og den ikke har mulighet til å flykte, kan den bite. Ca 30 % av huggormbitt er såkalte tørrbitt, dvs at de ikke inneholder gift. Dersom det er gift i bittet, vil symptomene gjerne viser seg i løpet av 1-2 timer.

Bitt hos hund og katt

Hunder blir som regel bitt i et frambein eller i hodet/snuten. Katter blir som regel bitt i et bein. Vanlige symptomer er at bittstedet hovner opp, dyret blir slapt og utilpass. Alvorlig forgiftning med fare for sjokkutvikling og død forekommer, men er heldigvis uvanlig. Giften kan også gi skader på hjerte- og karsystem og nyrer. Det er viktig å følge opp og overvåke for disse skadene. 

Dersom du som hundeeier opplever at hunden din blir bitt på tur er det viktig at hunden får veterinærhjelp så snart som mulig. Ring gjerne klinikken og gi beskjed at du er på vei. Bruk av kortisontablett som "førstehjelp" til huggormbitte hunder er omdiskutert, da man ikke vet sikkert om det har en positiv effekt. Dersom man har lang reisevei til veterinær, kan det være aktuelt å gi kortisontablett.

Det er svært viktig å holde hunden så rolig som mulig etter den har blitt bitt. Bær hunden til bilen, eller gå langsomt i bånd. La bittstedet være i fred (ikke klem, skjær eller sug i bittet).

Når hunden eller katten kommer til klinikken, vil den undersøkes og behandlingen avhenger av alvorlighetsgrad. Dyret legges på intravenøs væskebehandling og ved alvorlige symptomer gis dyret en motgift. Heldigvis klarer de aller fleste dyr seg helt fint etter behandlingen, og senskader er sjeldne.

Nyt våren i skog og mark, men dersom uhellet er ute, ta kontakt med klinikken så fort som mulig.                                                                                                                                         Hold dyret mest mulig i ro, det bør helst bæres, eller gå sakte i bånd.